Do you remember / Të kujtohet

Mother,
do you remember my name?
How lovely it sounded
when you called
Jehonë;
like it meant everything
that I was supposed to be.

Do you remember
how you said
that our names will never be forgotten,
as they carry our beloved roots
in the mere sound of our tongue.

Mother,
do you remember my name?
Let it carry our pain
all the way home.

Nënë,
të kujtohet emri im?
Sa bukur tingëllonte
kur më thërrisje
Jehonë;
sikur të ishte gjithçka
që unë supozohem të jemë.

Të kujtohet
kur më thoje
se emrat tanë nuk do të harrohen;
sepse mbajn rrënjët tona të përzemërta
në tingullin e gjuhës sonë.

Nënë,
të kujtohet emri im?
Si jehonë do ndëgjohet dhimbja e jonë,
larg; në shtëpi.

Jehona Thaqi© Jehona is an Albanian name, which means echo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s