Do you remember / Të kujtohet

Mother,
do you remember my name?
How lovely it sounded
when you called
Jehonë;
like it meant everything
that I was supposed to be.

Do you remember
how you said
that our names will never be forgotten,
as they carry our beloved roots
in the mere sound of our tongue.

Mother,
do you remember my name?
Let it carry our pain
all the way home.

Nënë,
të kujtohet emri im?
Sa bukur tingëllonte
kur më thërrisje
Jehonë;
sikur të ishte gjithçka
që unë supozohem të jemë.

Të kujtohet
kur më thoje
se emrat tanë nuk do të harrohen;
sepse mbajn rrënjët tona të përzemërta
në tingullin e gjuhës sonë.

Nënë,
të kujtohet emri im?
Si jehonë do ndëgjohet dhimbja e jonë,
larg; në shtëpi.

Jehona Thaqi© Jehona is an Albanian name, which means echo