Flowers / Lule

I used to pluck flowers
for you
while my white dress
shone bright in spring’s light
and as I danced
so carelessly,
upon freshly watered grass,
you watched from our window
and cried
for all the flowers
gone too soon.

I used to pluck flowers
for you
while you listened to the radio,
wondeing how many fathers had already fallen,
how many mothers were raped
and how many children were left homeless.

I used to pluck flowers
for you
father,
but you never put them in a vase,
like the fathers of my friends.

It is only now,
father,
that I understand
why you never cherished
flowers.

For they reminded you
of our people’s graves.

Unë dikur këpusja lule
për ty
ndërsa fustani im i bardhë
shkëlqente në dritën e diellit pranveror;
dhe ndërsa kërceja,
me shumë pakujdesi
mbi barin e ujitur,
më shikoje nga dritarja jonë
dhe të pikonte loti
për të gjitha lulet
e këputura.

Unë dikur këpusja lule
për ty
ndërsa ti ndëgjoje radion
dhe e pyesje veten
se sa baballarë kishin vdekur tashmë,
sa nëna u përdhunuan,
dhe sa fëmijë kishin mbetur jetimë.

Unë dikur këpusja lule
për ty
baba,
por ti kurrë nuk i vendose ato në vazo, si baballarët e miqve të mi.

Por tani,
baba,
unë e kuptova
përse nuk i ke dashur kurrë lulet qe i këpusja.

Ato të kujtonin varrezat
e popullit tonë.

Jehona Thaqi©